Close
Type at least 1 character to search
Back to top

SZTUKA DLA CZŁOWIEKA

Co nam daje sztuka?

Uspokaja, koi zmysły, kształtuje gust, poczucie estetyki, a także wpływa na jakość naszego życia. Sztuka ma duży wpływ na nasze codzienne samopoczucie, na wzmacnianie dobrostanu i harmonii wewnętrznej.

Co niesie sztuka?

Obecność sztuki na każdym etapie ludzkiej cywilizacji i jej ciągły rozwój dowodzi, że życie ludzkie bez sztuki jest niemożliwe. Zaspakaja ona jego najgłębsze duchowe i emocjonalne potrzeby. Jest ważnym środkiem pobudzającym refleksje, myślenie i ułatwia zrozumienie otaczającej człowieka rzeczywistości.

Co rozwija sztuka?

Sztuka wzmacnia wrażliwość i nasze wnętrze a to ułatwia tworzyć trwałe więzi międzyludzkie. Sztuka integruje i scala różnorodność, budzi ludzką innowacyjność i kreatywność. Jest łatwo dostępnym sposobem regeneracji i wsparcia emocjonalnego.